Pas in najaar 2014 subsidie voor leer-werkplek

30 oktober 2013 – Past uw onderneming momenteel de afdrachtvermindering onderwijs toe, dan moet u volgend jaar mogelijk een paar maanden zien te overbruggen zonder vergoeding. De subsidie voor leer-werkplekken wordt namelijk zo’n vijf maanden later verstrekt.

Tot 1 januari 2014 kunt u de vertrouwde afdrachtvermindering onderwijs nog blijven toepassen. Daarna wordt deze vervangen door de veel beperktere subsidieregeling praktijkleren. De subsidie wordt echter pas in het najaar van 2014 uitgekeerd. In de eerste helft van het studiejaar 2013-2014 ontvangt u dus nog geen vergoeding voor de begeleiding van een werknemer die een leer-werktraject volgt. Dit heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten in reactie op het verslag over het concept van de subsidieregeling praktijkleren (pdf).

Voorschot mogelijk vanuit O&O-fonds Mogelijk gaan de zogenoemde Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die in veel branches bestaan in 2014 voorschotten verstrekken aan werkgevers. Na ontvangst van de subsidie – in het najaar van 2014 – moet deze dan worden terugbetaald. Vanaf 1 augustus 2014 wordt de subsidie per schooljaar verstrekt, maar ook dan geldt dat u deze achteraf ontvangt. De minister heeft hier bewust voor gekozen. Als de subsidie vooraf zou worden toegekend en het subsidieplafond wordt bereikt, zouden bepaalde werkgevers geen subsidie meer kunnen krijgen. Ook zou het dan niet mogelijk zijn om halverwege het jaar te starten met de begeleiding van een werknemer die een leer-werktraject volgt.

Budget verdeeld over totale leerwerkplekken Met de gekozen werkwijze wordt het beschikbare budget verdeeld over het totaal aantal leer-werkplekken. Het bedrag dat u ontvangt, is dus afhankelijk van het aantal aanvragen en daardoor op voorhand niet bekend. De minister heeft echter toegezegd dat dit in de buurt van de bestaande bedragen zal liggen.