Overgangsrecht nieuw vereiste doelgroepverklaring UWV voor premiekortingen

4 november 2014 – Het wordt een wettelijk vereiste om in de loonadministratie doelgroepverklaringen van het UWV op te nemen. Deze worden toegepast voor premiekortingen bij het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapten. Tot nu toe stond het de werkgever vrij om deze verklaringen op te nemen, maar met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 is het met die vrijblijvendheid gedaan. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht, waardoor het nieuwe vereiste slechts geldt voor nieuw (vanaf 1 januari 2015) toe te passen premiekortingen. Het geldt dus niet voor de op 1 januari 2015 al bestaande premiekortingen.