Opzegverbod deskundige werknemers vanaf 1 juli 2015

8 september 2014 – Het ontslagrecht wijzigt per 1 juli 2015 en een nieuw opzegverbod wordt van kracht voor deskundige werknemers zoals beschreven in artikel 13, lid 1 en 2 van de Arbowet. Het gaat om medewerkers die een werkgever inzet bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie of bij het verzuimbeleid. Deze medewerkers nemen de ziekmeldingen aan, geven de gegevens door aan de arbodienst en houden contact met hun zieke collega’s. Binnen de MKB is het gebruikelijk om op deze wijze eigen werknemers in te zetten voor arbobeleid, wat een stuk goedkoper is dan de inhuur van externe deskundigen. Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever deze werknemers niet opzeggen.