Ophoging leeftijd gevolgen voor mobiliteitsbonus

5 maart 2013 Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijd voor de mobiliteitsbonus voor oudere uitkeringsgerechtigden opgehoogd van 50 naar 56 jaar. Het betreft hier een wetsvoorstel dat is ingediend op 20 januari 2014. Werkgevers ontvangen dit jaar nog een premiekorting van maximaal € 7.000,- per jaar, maximaal 3 jaren, voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden in de leeftijd van 50 t/m 55 jaar. Werkgevers met werknemers waarvoor deze premiekorting reeds is toegekend, blijven voor de resterende tijd recht houden op de bestaande premiekorting.