Onderscheid maken in leeftijd niet altijd verboden

11 september 2014 – In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft het kabinet een uitzondering gemaakt op de regel dat werkgevers in vacatures geen direct of indirect onderscheid mogen maken tussen sollicitanten op basis van hun leeftijd. Deze uitzondering geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Het College voor de Rechten van de Mens heeft bevestigd dat deze aanpak toegestaan is. Raadzaam is wel om de volgende tekst te vermelden “Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid”

Artikel 7 lid 1a uit de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) geeft namelijk aan dat het verbod van onderscheid niet geldt als het is gebaseerd op werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid ter bevordering van arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën dat wettelijk is vastgelegd.
College voor de Rechten van de Mens, 22 augustus 2014, oordeel 2014-99