Nieuwe regels verhaal WGA-premies op lonen werknemers

23-10-2013  Vanaf 1 januari 2014 betalen publiek verzekerde werkgevers een gedifferentieerde premie WGA, die bestaat uit de premieonderdelen ZW-flex, WGA-flex en WGA-vast. Werkgevers mogen maximaal de helft van de premieonderdelen WGA-flex en WGA-vast verhalen op de (netto)lonen van werknemers. Eigenrisicodragers voor de WGA-vast (zij kunnen in 2014 en 2015 geen eigenrisicodrager voor de WGA-flex worden) betalen geen publieke premie WGA-vast, maar zij kunnen de private premie voor de helft verhalen (gemaximeerd tot 1,5 maal de publieke premie).