Nieuw formulier voor loondispensatie Wajonger

14 november 2013 – Sinds kort neemt UWV geen oude formulieren voor het aanvragen van loondispensatie meer in behandeling. Wilt u dus loondispensatie voor een Wajonger aanvragen, let er dan op dat u het nieuwe formulier gebruikt.

Als er in uw onderneming een werknemer met een Wajong-uitkering werkt, mag uw werkgever mogelijk (tijdelijk) minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dit is toegestaan als een werknemer minder productief is dan zijn collega zonder arbeidsbeperking die hetzelfde werk doet. U kunt loondispensatie aanvragen via het formulier van UWV.

Bij loondispensatie vult UWV het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij uw onderneming ging werken. Uw werkgever kan zes maanden tot vijf jaar loondispensatie krijgen. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of de werknemer inderdaad minder presteert door zijn ziekte of handicap en stelt vast hoeveel loon uw werkgever minimaal moet betalen. Sinds juli 2013 werkt UWV met een nieuwe methode. Om die reden is ook het formulier aangepast.