Minimumloon per 1 januari 2015

Minimumloon per 1 januari 2015

27 oktober 2014 – Het wettelijk minimum loon voor werknemers vanaf 23 jaar die fulltime werken bedraagt op 1 januari 2015 € 1.501,80 bruto per maand. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2015. Een stijging van 0,44% ten opzichte van het huidige minimumloon.

Geen wettelijk minimumloon per uur

Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet omdat het minimumuurloon afhangt van het aantal uren dat in de branche of in onderneming als volledige werkweek geldt. Het uurloon kunt u bepalen door het weekloon te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.