Minimumloon 2014

13 november 2013 – Per 1 januari 2014 moet u werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.485,65 per maand betalen op basis van een fulltime werkweek. Dit is een stijging van 0,53% ten opzichte van het huidige minimumloon.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft een wettelijk minimumloon voor. Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 gepubliceerd.

Worden uw werknemers onder het minimumloon uitbetaald dan kunt u een boete van Inspectie SZW. Deze kan oplopen tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon en nog eens € 2.000 voor elke werknemer die onvoldoende vakantiebijslag krijgt.