Minder loon betalen aan werknemer met Wajong

8 oktober 2013 – Kan uw werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder presteren dan uw andere werknemers? Dan mag u hem tijdelijk minder loon betalen. Dit heet loondispensatie. Gebruik altijd het nieuwe formulier voor uw aanvraag.

Als werkgever moet u aan UWV toestemming vragen als u uw werknemer tijdelijk minder loon wilt betalen. U kunt toestemming krijgen als uw werknemer een Wajong-uitkering heeft en door zijn zieke of handicap minder aankan dan uw andere werknemers. De regeling geldt ook als uw werknemer jonger dan 18 jaar is, en door zijn ziekte of handicap minder werk aankan dan andere werknemers. UWV vult het loon van uw werknemer dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.