Meer druk op werkgevers in bepaling premiekortingen

De regelingen van de overheid gaan steeds verder en worden steeds meer afhankelijk gesteld van de verrichtingen van de werkgevers. De re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers en de sancties die opgelegd kunnen worden, is daar een goed voorbeeld van. In het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ is de wettelijke bevoegdheid opgenomen om werkloosheidspremies, arbeidsongeschiktheidspremies en de nieuwe premiekorting ‘bevordering duurzame arbeidsparticipatie’ ook afhankelijk te stellen van de maatregelen die een werkgever heeft getroffen om duurzame arbeidsparticipatie van werknemers te bevorderen. De maatregelen moeten schriftelijk in de loonadministratie worden vastgelegd.