Maaltijden op het werk 2014 normbedragen

19 december 2013 – Wanneer uw medewerkers voor hun lunch in de bedrijfskantine een vergoeding ontvangen, dan zal dit bedrag als normaal loon moeten worden belast. Er is sprake van een verstrekking wanneer de lunch kosteloos is voor de werknemer, maar dan zal voor deze verstrekking wel een normbedrag tot het loon moeten worden gerekend.

Pas wanneer de maaltijd een zogenoemd ‘meer dan bijkomstig zakelijk karakter’ heeft (overwerk, tijdens dienstreizen en bij zakelijk besprekingen buiten de werkplek), is het vergoeden of verstrekken van een maaltijd onbelast. De werkgever mag dan de werkelijke kosten vergoeden of de normbedragen voor maaltijden in de bedrijfskantine aanhouden.

Verstrekking en normbedragen

De niet zakelijk maaltijden worden bij een verstrekking als een normbedrag tot het loon gerekend en bij vergoeding is deze vergoeding belast loon voor de werknemer.
Past de werkgever nog de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen toe dan is het normbedrag in 2014 € 2,40 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,60 voor een warme maaltijd (respectievelijk € 2,30 en € 4,45 in 2013). Deze bedragen moeten bij het loon worden geteld maar werkgever mag er ook voor kiezen om over het normbedrag eindheffing toe te passen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. Dan wordt het tabeltarief gehanteerd. Hierop mag de eventuele eigen bijdrage van de werknemer in mindering worden gebracht.

Onder de werkkostenregeling één vast normbedrag

Binnen de  werkkostenregeling wordt geen onderscheid meer gemaakt  tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt één vast normbedrag van € 3,15 per maaltijd (€ 3,05 in 2013). Wanneer de maaltijd onder het eindheffingsloon wordt ondergebracht in de vrije ruimte (forfait), dan hoeft werkgever de maaltijden niet per werknemer te administeren. Wel zal het totaal aantal maaltijden van de werknemers moeten worden bijgehouden.