Loonwijzigingen september

Afval en milieu
Per 1 september 2014 worden de lonen verhoogd met 1,25 procent (Deze wijziging is nog niet vastgelegd in de CAO).

Bakkersbedrijf
Per 1 september 2014 (maandverloningen) en per 7 september 2014 (vierweken verloningen) geldt er een loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 1,35%.

Groenten- en fruitverwerkende industrie
De salarissen worden per 1 september 2014 structureel verhoogd met 2 procent. (Deze wijziging is nog niet vastgelegd in de CAO).

Kinderopvang
De werknemer die op 1 september 2014 in dienst is, ontvangt in september 2014 een eenmalige uitkering van € 150,-naar rato van het dienstverband.

Sportverenigingen
Per 1 september 2014 worden de salarisschalen structureel met 1,35% verhoogd.