Loonsanctie bij ziekte

Volgens de wet bedraagt de loonbetaling bij ziekte minimaal 70% van het brutoloon.
In veel CAO’s is bepaald dat het 1e ziektejaar tegen 100% wordt doorbetaald en in het 2e ziektejaar 70%. In een onlangs gedane uitspraak van de Rechtbank Amersfoort is een werkgever verplicht om meer dan 70% uit te betalen (naast een opgelegde loonsanctie van het UWV). De reden is dat werkgever naar het oordeel van de rechter onvoldoende re-integratie maatregelen had genomen voor de zieke werknemer.