Lage sectorfondspremie

In een aantal sectoren zoals de agrarische, horeca en bouwbranche kan er zowel een lage- als hoge sectorfondspremie van toepassing zijn. Het Hof Den Bosch kwam vorig jaar met een besluit dat wanneer voldoende aangetoond kan worden inzake de duur en omvang van de dienstbetrekking de lage sectorfondspremie toegepast mocht worden. De Hoge Raad is nu helaas tot een ander oordeel gekomen. Een werkgever mag de lage sectorpremie pas toepassen als een werknemer op grond van een schriftelijke overeenkomst ten minste voor een jaar in dienstbetrekking zal staan.