Jongere vanuit uitkering WW- of bijstand in dienst nemen na 31 december 2013

19 december 2013 – Wanneer u als werkgever van plan bent om een jongere in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die recht heeft op een WW- of bijstandsuitkering, aan te nemen, doe dat dan na 31 december 2013. Wanneer u deze jongere aanneemt op of na 1 januari 2014 maar voor 1 januari 2016 en geeft u een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur per week en minimaal 6 maanden, dan kunt u als werkgever een premiekorting krijgen.

De premiekorting

Deze premiekorting duurt maximaal 2 jaar. Wanneer een uitkeringsgerechtigde jongere is aangenomen op 1 januari 2014, dan kan de werkgever de premiekorting ontvangen vanaf 1 juli 2014 gedurende 2 jaar. De korting bedraagt € 1.750 van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015. Daarna bedraagt de premiekorting € 3.500,- per jaar.

Doelgroepverklaring

De werknemer zal wel een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente overleggen. Werkgever moet de doelgroepverklaring bij de loonadministratie bewaren.