Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW daalt in 2014

9 oktober 2013 – Zowel de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) als de bijdrage ZVW die voor rekening van de werknemer komt, gaat per 2014 omlaag. Dat staat in de kabinetsbegrotingen voor 2014 die op Prinsjesdag werden gepresenteerd.

Door de komst van de Wet uniformering loonbegrip is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op de schop gegaan. Sinds 1 januari 2013 houdt uw onderneming de bijdrage niet meer in op het nettoloon van de werknemer en hoeft u de bijdrage ook niet meer bruto te vergoeden. In plaats daarvan betaalt de werkgever nu in de meeste gevallen een werkgeversbijdrage ZVW van 7,75% van het loon tot € 50.853.

Werkgeversheffing ZVW wordt per 2014 7,5%. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2014 staat dat de werkgeversheffing ZVW die de werkgever moet betalen per 2014 daalt van 7,75% naar 7,5%.

De ZVW-bijdrage werknemer wordt per 2014 5,4%. In gevallen waar de werkgever de werkgeversheffing niet hoeft te betalen, draait de werknemer voor de ZVW-bijdrage op. Hieraan is door de komst van de Wet uniformering loonbegrip eigenlijk niets veranderd. Deze situatie is aan de orde bij bepaalde uitkeringsgerechtigden, ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zij betalen dit jaar een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65% van hun brutoloon (ook hier tot een maximum van € 50.853). In 2014 wordt deze bijdrage 5,4%, zo staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2014.