In het geheim werknemers filmen is overtreding WBP

Wanneer er in uw onderneming wordt gefraudeerd of gestolen, is dat een zeer goede reden om uw werknemers te filmen.
Onlangs oordeel het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat een grote elektronicazaak haar werknemers niet mocht filmen met verborgen camera’s voor trainings- en beoordelingsdoeleinden. Deze gegevens werden vervolgens gebruikt bij de beoordeling van het functioneren van het personeel. Het is volgens het CBP namelijk een overtreding van de privacywetgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
Onder voorwaarden zijn verborgen camera’s mogelijk:
Het gaat om een tijdelijke controle;
Andere middelen om diefstal of fraude te voorkomen, hebben  niet tot resultaat geleidt;
De ondernemingsraad geeft toestemming voor het gebruik van de camera’s;
De inbreuk op de privacy van werknemers wordt zo klein mogelijk gehouden;
In het arbeidscontract wordt opgenomen dat er onder voorwaarden gebruik wordt gemaakt van verborgen camera’s;
De werkgever informeert de werknemers achteraf over de controle.