Hogere arbeidskorting vanaf 1-1-2015 voor de bovenmodale inkomens

Vanaf 2015 zullen de werknemers met een inkomen tussen de € 42.000 en € 116.000 netto meer overhouden. De Regeringspartijen zijn overeengekomen dat voor deze inkomens de arbeidskorting per 2015 omhoog gaat zodat er minder aan loonheffingen betaald hoeft te worden. In het eerder gepresenteerde Belastingplan 2014 is er afgesproken dat vanaf  €42.000,- de arbeidskorting stapsgewijze wordt afgebouwd maar dit is nu opgeschroefd tot een inkomen van € 49.000,-