Herziening beschikking Whk 2014 door Fiscus

Onlangs is uit een gerechtelijke uitspraak gebleken dat de Fiscus niet op eigen initiatief een afgegeven beschikking voor de premie Werkhervattingskas 2014 mag herzien of intrekken.
Deze voor de belastingdienst ongewenste situatie is door het Ministerie van Sociale Zaken reden om de wet Wfsv aan te passen.
Hierin wordt voorgesteld om de fiscus de bevoegdheid te geven om afgegeven beschikkingen te herzien dan wel in te trekken.
Een herziening wordt wel alleen mogelijk als de oorspronkelijke beschikking is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens.
De wijziging wordt na instemming van de Tweede en Eerste Kamer met terugwerkende kracht tot 19 oktober 2013.