Hervormingen arbeidsmarkt en WW gaan een half jaar eerder in!

23-10-2013 Het akkoord tussen de Regering en de oppositie betekent dat de hervormingen in het arbeidsrecht ingaan per 1 juli 2014 en de hervormingen in het ontslagrecht en de WW ingaan per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor het einde van dit jaar worden ingediend. Alle gevolgen daarvan voor uw praktijk en werkgevers kunnen worden vastgesteld.