CAO Horeca: Hoe nu verder met contracten voor onbepaalde tijd?

In april 2013 werd er een sociaal akkoord van werkgevers en werknemers met de regering overeengekomen. Dit akkoord wordt momenteel in wetsvoorstellen omgezet. Details en overgangsregelingen zijn nog onbekend, maar de veranderingen hebben consequenties voor de regels die zijn opgenomen in de huidige cao horeca. Drie vragen en antwoorden.

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mag ik geven vanaf 2014?
Maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar (de 3×3 regel) met tussenpozen van maximaal 3 maanden. Dit staat al in de huidige cao horeca.

Hoeveel contracten van bepaalde tijd mag ik geven vanaf 2016?
De wettelijke regel met betrekking tot contracten voor bepaalde tijd gaat volgens het sociaal akkoord naar maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in twee jaren, met tussenpozen van niet meer dan een halfjaar. Na een onderbreking van meer dan een halfjaar volgt een nieuwe reeks. Deze beperking gaat in op 1 januari 2016. Bij een cao mag dan tot maximaal zes contracten in vier jaren worden afgeweken. Het is afwachten of vakbonden daar in mee gaan.

Hoeveel tijd moet er tussen zitten om weer een nieuwe reeks van contracten van bepaalde tijd te krijgen?
Tot 31 december 2013 geldt dat je volgens de cao horeca zes contracten voor bepaalde tijd in vijf jaar tijd mag geven en dat iemand tenminste één maand uit dienst moet zijn voordat er een nieuwe reeks van contracten van bepaalde tijd begint. Deze verruimde regeling eindigt per 1 januari 2014. Per 1 januari 2014 geldt dat je drie contracten bepaalde tijd in drie jaar tijd mag geven en iemand tenminste drie maanden uit dienst moet zijn voor dat er een nieuwe reeks van contracten van bepaalde tijd begint.
Dit gaat ook weer veranderen. Per 1 januari 2016 wordt het tenminste zes maanden uit dienst voordat er een nieuwe reeks kan beginnen. Ook hier geldt dat overgangsregels onbekend zijn. Je zult dus moeten opletten of contracten de laatste jaren onderbrekingen van één of drie maanden hadden die door de nieuwe regel van tenminste zes maanden onderbreking kunnen worden overruled. Dus bij elke verlenging is het goed opletten.