Gratis deskundigenoordeel voor kantonrechter

27 augustus 2015 – Sinds 1 juli 2015 (invoering Wet werk en zekerheid) is werkgever verplicht om een deskundigenoordeel van het UWV te overleggen als werkgever de werknemer wil ontslaan wegens veelvuldig ziekteverzuim of het niet meewerken aan zijn of haar re-integratie.

Bij ontslag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen moet een werkgever sinds 1 juli een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Bij het indienen van dit verzoek is een deskundigenoordeel van het UWV verplicht. In dit oordeel staat o.a. of werknemer zijn of haar eigen werk kan doen en of werknemer voldoende inspanningen heeft gepleegd om te re-integreren. Dit deskundigenoordeel kost uw onderneming niets en kan aangevraagd worden via een webformulier van UWV.

Heeft u als werkgever het deskundigenoordeel om een andere reden nodig, dan kost u dat als werkgever €400,-.