Getuigschrift

Een werkgever is verplicht om op verzoek een getuigschrift uit te reiken maar is niet verplicht om te vermelden dat de werknemer/werkneemster goed heeft gefunctioneerd. Volgens een uitspraak van de kantonrechter bestaat een juiste opgave in ieder geval uit de aard van de verrichte werkzaamheden en de duur van het dienstverband.