Geen proeftijd bij contractduur van 6 maanden of minder

In het wetsvoorstel Werk en Zekerheid welke onlangs is ingediend, is opgenomen dat in arbeidsovereenkomsten met een duur van 6 maanden of korter met ingang van 1 juli 2014 geen proeftijd meer mag worden opgenomen. De intentie is om het aangaan van kortdurende overeenkomsten te ontmoedigen en een deel van de onzekerheid voor flexwerkers weg te nemen. Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een duur van 6 maanden en 1 dag of langer zal voor een werkgever een overweging kunnen zijn om een dergelijke arbeidsovereenkomst op te stellen.