Gebruikelijkheidstoets

Of er sprake is van een gebruikelijke aangewezen vergoeding of verstrekking moet worden beoordeeld aan de hand van feiten en omstandigheden. In een toelichting geeft staatssecretaris Wiebes het volgende voorbeeld: stel, een werknemer krijgt 8% vakantiegeld. De hoogte van dit vakantiegeld is niet ongebruikelijk. Het is wel ongebruikelijk om het vakantiegeld volledig aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel, waarbij de werkgever 80% eindheffing betaalt of gebruikmaakt van zijn vrije ruimte. Maar is dit ook zo? Wij zien met belangstelling uit naar de Fiscale Verzamelwet 2015 die begin 2015 zal worden ingediend waarin de gebruikelijkheidstoets verder zal worden uitgewerkt.