Formuleren vaststellingsovereenkomst blijft riskant

25 september 2013 –  Werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst om het dienstverband te beëindigen. In de overeenkomst is het finale kwijtingsbeding opgenomen. Enige tijd na de ondertekening komt de werkgever erachter dat hij per abuis salaris heeft doorbetaald, terwijl de werknemer onbetaald verlof had. De terugvordering wegens onverschuldigde betaling lijkt af te stuiten op het finale kwijtingsbeding, waardoor partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben. De kantonrechter beslist anders. De werknemer mocht er hier niet op vertrouwen, dat de wil van de werkgever erop gericht was om afstand te doen van deze aanspraken.