Fiets van de zaak geen gerichte vrijstelling

3 november 2014 – Onder de WKR blijft het gewoon mogelijk om onbelast een fiets van de zaak aan werknemers uit te delen. Werkgever kan de waarde onderbrengen in de vrije ruimte waarbij geen voorwaarden meer gelden. Er is dus geen sprake meer van een maximum bedrag, geen voorwaarden m.b.t. het zakelijk gebruik en werkgever mag zelf bepalen hoe vaak een fiets aan de werknemer wordt verstrekt. Dit staat in de nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015 waarin Wiebes ingaat op de vele Kamervragen over dit onderwerp.

Wanneer de waarde van een fiets in de vrije ruimte wordt gebracht, gaat dit wellicht ten kosten van andere verstrekkingen daar de vrije ruimte beperkt is. Werkgever zal in overleg met werknemers keuzes moeten maken voor verstrekkingen vanuit de vrije ruimte.

Fietsgebruik stimuleren onder werknemers blijft mogelijk

Daarnaast blijft het onder de WKR mogelijk om fietsgebruik te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door toe te staan dat de werknemer zijn onbelaste reiskostenvergoeding gebruikt voor de aanschaf van een fiets. Ook kunt u de werknemer voor de aanschaf van een fiets onder de werkkostenregeling nog steeds onbelast een renteloze lening geven.