Extra hulp voor werkzoekende 55-plusser met scholingsvoucher en plaatsingsfee

1 oktober 2013 Er zijn 2 nieuwe subsidieregelingen die werkzoekenden van 55 jaar en ouder kunnen helpen bij het zoeken naar werk: de plaatsingsfee voor intermediairs en de scholingsvoucher voor werkzoekenden en werkgevers.

Bent u werkzoekend en 55 jaar of ouder? En heeft u kans op een baan? Bijvoorbeeld omdat een werkgever u werk aanbiedt of omdat er veel vacatures binnen een vakgebied zijn? Maar heeft u nog scholing nodig? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de scholingsvoucher. Dit is een subsidie van maximaal € 750 inclusief btw en is bedoeld voor de kosten van scholing.

Bent u 55 jaar of ouder en door een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of re-integratiebureau) begeleid naar een baan? Dan kan de intermediair een plaatsingsfee krijgen als u 3 maanden heeft gewerkt. De hoogte van deze fee is afhankelijk van de duur van uw dienstverband.

De plaatsingsfee en de scholingsvoucher zijn onderdeel van het actieplan 55plusWerkt. Hierin staat hoe UWV werkzoekenden van 55 jaar en ouder de komende 2 jaar extra ontsteunt bij het zoeken naar werk. Dit actieplan is op 2 oktober door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV gepresenteerd.