Extra ATV dagen CAO Beroepsgoederenvervoer

25 september 2013 – Een werknemer die 30 jaar of langer onafgebroken in de bedrijfstak werkzaam is, zal 18 extra ATV dagen toegekend krijgen op grond van artikel 36 C, CAO Goederenvervoer Nederland. Ook werknemers die chauffeurswerkzaamheden, dan wel stressgevoelige arbeid hebben verricht en die minder dan de 30 jaar onafgebroken werkzaam zijn geweest in de sector, kunnen voor deze regeling in aanmerking komen. Dan kan het gaan om chauffeurs die werkzaam zijn geweest in het beroepsgoederenvervoer over de weg in het buitenland, het eigen vervoer of het personenvervoer. Als er verschil van mening is tussen werkgever en werknemer, dan dient dit voorgelegd te worden aan CAO-partijen. Tot slot staat ook in de CAO dat er een fonds is waar werkgevers vallend onder de Goederenvervoer Nederland CAO maximaal 0,5 procent van de loonsom ter beschikking stellen (opgetelde lonen van alle werknemers). Werkgevers krijgen uit dit fonds een tegemoetkoming voor de kosten van de toegekende 18 ATV dagen. Voor het overige zijn de kosten dus voor rekening van de werkgever.