Eigen risico periode Vorst WW-regeling in de Bouw aangepast

31 oktober 2013 CAO-partijen in de bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hebben het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 vastgesteld op 15 dagen. Alle overige CAO-bepalingen en de uitvoeringsregeling blijven ongewijzigd. Het winterseizoen start dit jaar op maandag 4 november 2013. De laatste dag van het winterseizoen is 28 maart 2014. Het risico van vorst komt de eerste 15 dagen voor rekening van de werkgever.  Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100 procent door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 15 waarop vanwege of ten gevolge van vorst niet wordt gewerkt, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.  De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100 procent van het loon. De premieafdrachten aan de bedrijfstakpensioenfondsen moeten op normale wijze worden voldaan. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer. Van iedere vorstdag in een winterseizoen doet de werkgever conform de uitvoeringsvoorschriften melding bij het UWV middels het daarvoor bestemde bouwspecifieke meldformulier van UWV.

http://www.uwv.nl/Werkgevers/formulieren/WW140_22738_11-12.aspx

Ter zake van een vorstdag die bij het UWV wordt gemeld, geldt dat een werknemer op die gehele dag een (vervangende) werkzaamheden mag verrichten. Bovendien dient de werknemer door zijn werkgever te zijn bericht die dag niet op het werk te hoeven verschijnen dan wel door zijn werkgever daadwerkelijk naar huis te zijn gestuurd. Meer informatie op www.weerverlet.nl