Een vergunning voor verblijf en arbeid

De vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is een combinatie van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Deze is bedoeld voor werknemers en stagiairs van buiten de EER en Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven. Een GVVA vraagt u aan bij de IND. Een aparte tewerkstellingsvergunning is dan dus niet meer nodig.