Een afspraak in plaats van transitievergoeding

27 mei 2015 – Mogelijk hebben reeds gemaakte en in werking getrede afspraken voor 1 juli 2015 voorrang op de transitievergoeding die de ondernemer vanaf 1 juli 2015 moet betalen aan onvrijwillig vertrekkende werknemers.

Afspraken gelden tot uiterlijk 1 juli 2016
Wanneer in een CAO of sociaal plan bepalingen staan over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, hebben deze voorrang op de transitievergoeding. Werkgever moet zich dan dus aan deze afspraken houden en hoeft geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling is van kracht totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken uit de oude cao voorrang hebben op de transitievergoeding.

Bij individuele afspraken mag werknemer kiezen
Bij individuele afspraken met werknemers werkt het overgangsrecht anders: de werknemer mag vanaf 1 juli kiezen of hij gebruikmaakt van de afspraken die u vóór 1 juli met hem gemaakt heeft of dat hij liever transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de werknemer rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen.
Zowel voor afspraken in de cao of een sociaal plan als voor individuele afspraken is een voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog weleens voorkomt.