Doorgeslagen werknemersbescherming?

Een opmerkelijk uitspraak van de Hoge Raad. Een medewerker met een langdurig arbeidsverleden nam ontslag om bij een nieuwe werkgever te gaan werken maar kreeg na drie maanden spijt en solliciteerde met succes bij zijn oude werkgever. Hij kreeg een contract voor bepaalde tijd welke echter na een eenmalige verlenging niet werd voortgezet. De Hoge Raad oordeelt dat hier de Ragetlie-regeling van toepassing is. De eerdere opzegging van de werknemer wordt beschouwd als een niet rechtsgeldige opzegging, zodat daardoor het opvolgende contract hier niet van rechtswege eindigt. De werknemer heeft dus ontslagbescherming gekregen terwijl hij zelf zijn contract heeft beëindigd!