Crisisheffing hoge lonen verdwijnt

Per 2015 verdwijnt de pseudo-eindheffing hoog loon die in 2013 en 2014 moest worden opgenomen in de loonaangifte van de periode waar 31 maart in viel. Dit betekent dat ondernemingen geen 16% extra belasting meer hoeve te betalen over het deel van de lonen dat in het voorgaande kalenderjaar de € 150.000 oversteeg.

De crisisheffing was in het Belastingplan 2013 geïntroduceerd als bezuinigingsmaatregel. Het kabinet was destijds dringend op zoek naar extra inkomsten om de staatskas te spekken. Ook in 2014 is de eenmalige crisisheffing weer aan de orde, omdat er dit jaar nog altijd bezuinigd moet worden. Voor 2015 staan er echter geen nieuwe bezuinigingspakketten meer op stapel en kan de crisisheffing verdwijnen. De VVD en D66 hebben dit onlangs bevestigd aan nieuwsradio BNR.