CAO wijzigingen per 1 januari 2014 van enkele relevante bedrijfstakken

1 januari 2014

Architectenbureaus: De werknemer heeft in 2013 en in 2014 eenmalig recht op 8 uren extra vakantie, tenzij de werkgever er de voorkeur aan geeft dit om te zetten in geld. (Artikel 19 van CAO).
Bloemen en planten Groothandel: Per 1 januari 2014 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 1,25%.
Boekhandel en kantoorvakhandel: De salarissen tot en met een bedrag van bruto 37.500,= euro (inclusief vakantiebijslag) op jaarbasis en de salarisschalen worden verhoogd met 0,75% verhoogd per 1 januari 2014.
Dagattractiebedrijf: De lonen worden per 1 januari 2014 met 1,00% verhoogd. Dit geldt niet voor de werknemers ingeschaald in de wachtperiodieken.
Dierenartspraktijken: De salarissen worden per 1 januari 2014 verhoogd met 1 procent.
Glastuinbouw: Voor de functiegroepen geldt met ingang van 1 januari 2014 een loonsverhoging van 0,75 % voor de loonschalen en voor het feitelijk loon.
Huisartsenzorg: Hidha’s: Een structurele stijging van de salarissen met 0,5% per 1 januari 2014.
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf: Met ingang van 1 januari 2014 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen structureel verhoogd met 0,75%.
Kinderopvang: De eindejaarsuitkering vervalt per 1 januari 2014.
Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf: Voor jeugdigen in het bezit van vakdiploma en of voortgezet diploma ingedeeld in tabel 3 en 4 worden per 1 januari 2014 de schalen met 3% verhoogd.
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf: Voor jeugdigen in het bezit van vakdiploma en of voortgezet diploma ingedeeld in tabel 3 en 4 worden per 1 januari 2014 de schalen met 3% verhoogd.
Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf: In de maand januari 2014 wordt een eenmalige uitkering betaald van 0,5% of 1 werkgelegenheidsdag (8 uur) toegekend. Zie ook artikel 59 van de CAO. Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf).
Metaal en Techniek Technisch installatiebedrijf: Voor jeugdigen in het bezit van vakdiploma en of voortgezet diploma ingedeeld in tabel 3 en 4 worden per 1 januari 2014 de schalen met 3% verhoogd.
Open Teelten: De feitelijke lonen en salarisschalen worden verhoogd per 1 januari 2014 met 1%.
Sport: De lonen worden per 1 januari 2014 structureel verhoogd met 1%.
Taxi-Personenvervoer: Op 1 januari 2014 vervalt trede 1 van de loonschaal voor het rijdend personeel. Nieuwe werknemers worden direct in loonschaal 2 geplaatst. Loonschaal 2 wordt een volwaardige loonschaal. Als gevolg hiervan gaan ook de jeugdlonen omhoog, omdat die gekoppeld zijn aan de laagste loontrede. Let wel, het gaat om een principeakkoord.
NBBU (Uitzendbranche) Vaste medewerkers: De NBBU en de vakbond LBV zijn voor het jaar 2014 een initiële loonsverhoging van 0,5% overeengekomen voor de vaste medewerkers in de uitzendbranche. Het gaat om een principeakkoord en is derhalve nog niet avv-verklaard.
Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg: De salarissen worden per 1 januari 2014 verhoogd met 1 procent. Het gaat om een principeakkoord en is derhalve nog niet avv-verklaard.
Vis detailhandel: Met ingang van 1 januari 2014 wordt het loon verhoogd met 1% plus een eenmalige uitkering van 150 euro bruto. Deeltijdwerkers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het deeltijdcontract. Het loon van de werknemer, dat hoger ligt dan het loon volgens de voor hem geldende loonschaal, wordt met ingang van 1 januari 2014 met 1% verhoogd. Deze loonsverhogingen mogen niet groter zijn dan de verhoging van het hoogste schaalloon,te weten groep 5 indeling 23/4.