CAO loonwijzigingen

Gehandicaptenzorg
In juni 2014 wordt een eenmalige uitkering van 0,7% uitbetaald aan de werknemer die op      1 juni 2014 in dienst is. De berekening vindt plaats over het feitelijk verdiende salaris over de periode 1 juni 2013 t/ 31 mei 2014. Let wel:  Het gaat hier om een principeakkoord en is nog niet vastgelegd in de CAO.

Afbouw
Alle werknemers die in de periode dienst 16 juni t/m 11 juli 2014 in dienst zijn ontvangen in deze periode een eenmalige bruto uitkering van  €150,-  Let wel:  Het gaat hierom een principeakkoord en is nog niet vastgelegd in de CAO.