Bonussen in de Werkkostenregeling

Bonussen tot  € 2.400,- per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Onlangs heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat hier goedkeuring aan wordt gegeven. Dat deze bonus netto mag worden uitgekeerd, betekent dat de werkgeverslasten lager zijn.  Zelfs wanneer er 80% eindheffing moet worden afgerekend, is dit nog altijd minder dan de tegen 52% gebruteerde bonus. Ook telt de bonus in de vrije ruimte niet mee voor de crisisheffing. Er bestaat nog steeds de nodige onduidelijkheden over de bonus in de vrije ruimte. Er wordt beweerd dat de bonus niet in de vrije ruimte kan omdat deze niet als een vergoeding kan worden gezien. Echter, een bonus is wel degelijk een vergoeding voor extra verrichte werkzaamheden. Dit is ook door de belastingdienst bevestigd.  De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat binnen enkele maanden hier meer duidelijkheid over gegeven zal worden.