Bonus in de vrije ruimte

Staatssecretaris Wiebes van Financiën maakte in de beantwoording op Kamervragen bekend dat de regels voor het uitkeren van een bonus aangescherpt zullen worden en met name op het gebruikelijkheidscriterium. Hiermee wil de wetgever oneigenlijk gebruik van de Werkkostenregeling voorkomen.