Boete quotumregeling als nominale opslag

De Quotumwet is een aanvulling op de Participatiewet en heeft als doel het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Het quotum was in eerste instantie 5% maar wordt nu een variabel percentage. Dit blijkt uit het eerste concept van de Quotumwet.

Het eerste meetmoment is eind 2015 en de banen worden dan uitgedrukt in verloonde arbeidsuren.Voor het quotum betekent dit dat een jaarlijks te berekenen percentage van het totaal aantal verloonde arbeidsuren door mensen met een arbeidsbeperking moet worden ingevuld.

Wanneer een onderneming met 25 of meer medewerkers in dienst niet aan het quotum voldoet, dan is zij een heffing verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats. De heffing is een nominale opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Voor alle bedrijfstakken is de basispremie gelijk. De nominale opslag zal per werkgever worden bepaald en hangt af van het aantal banen dat de onderneming heeft gerealiseerd voor arbeidsgehandicapten (op basis van verloonde uren). Het quotumpercentage wordt ieder jaar opnieuw berekend.