Bijverdienen zonder gevolgen

Binnenkort begint de zomervakantie en gaan (uw) kinderen op zoek naar een vakantiebaan. Zorg ervoor dat zij niet teveel bijverdienen waardoor de kinderbijslag of de studiefinanciering gevaar loopt. Kinderen tot 16 maar mogen onbeperkt bijverdienen, maar thuiswonende kinderen van 16 en 17 jaar mogen netto € 1.266,- per kwartaal bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. In de maanden juli, augustus en september mogen zij € 1.300,- extra bijverdienen. Kinderen van 18 jaar en ouder mogen naast hun studiefinanciering maximaal € 13.729,80 bruto bijverdienen per kalenderjaar. Uitwonende kinderen van 16 of 17 jaar mogen netto € 1.790,- per kwartaal bijverdienen. Wanneer ouders voor meerdere kinderen kinderbijslag ontvangen, dan zijn de grensbedragen lager vastgesteld, namelijk € 1.103,- per kwartaal. Het is gebruikelijk dat deze grensbedragen jaarlijks per oktober wijzigen.