Bezwaar tegen gecorrigeerde beschikking Whk voor 2014

In 2013 heeft de jurisprudentie bepaald dat de belastingdienst maar een maal per jaar premies aan de werkgever mag opleggen en vervolgens niet zonder meer herzien. Slechts wanneer een onderneming zelf bezwaar aantekent tegen de premiebeschikking, kan de premie Whk nog worden bijgesteld door de belastingdienst.
In de situatie dat uw onderneming in 2013 eigen risicodrager was en per 2014 terug wilde naar het publieke bestel, heeft u van de belastingdienst in december 2013 een tijdelijke beschikking ontvangen met een premie van 0%. De fiscus beschikte op dat moment nog niet over de juiste gegevens om de premies vast te stellen en zou op een later tijdstip een nieuwe beschikking met de juiste premie sturen. Omdat dit niet mag, kunt u als onderneming bezwaar maken tegen deze hogere beschikking en mogelijk een jaar lang een aardig voordeel genieten.
Deze situatie is wellicht van korte duur, daar er mogelijk wel een wetgeving komt  om deze situatie te repareren.