Bepaling loonkostensubsidie kent minimumeisen

25 juni 2014 – Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kan een onderneming per 2015 een loonkostensubsidie krijgen voor arbeidsgehandicapte werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. De hoogte van die loonkostensubsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Voor het bepalen van de bijbehorende loonwaarde komen er landelijke minimumregels.

Landelijke minimumeisen voor gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 is de begeleiding naar werk van de doelgroep van de Participatiewet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeentes krijgen de vrijheid om zelf te bepalen hoe de loonwaarde vastgesteld wordt. Binnenkort komt er wel een algemene maatregel van bestuur (amvb) met minimumeisen aan deze loonwaardebepaling. Die eisen moeten ervoor zorgen dat de bepaling zorgvuldig en objectief gebeurt. Zo staat er in de amvb onder andere dat de loonwaardebepaling op de werkplek moet plaatsvinden en dat er ruimte moet zijn voor inbreng van de werkgever.

Regionale werkbedrijven nog niet operationeel

De staatssecretaris komt daarnaast met een tijdelijke ministeriële regeling die ervoor moet zorgen dat er op regionaal niveau aanvullende afspraken gemaakt worden over de loonwaardebepaling. Hoewel het de bedoeling is dat de regionale werkbedrijven die afspraken maken, zijn die nog niet allemaal op 1 januari 2015 operationeel. Tot dat wel het geval is, geldt dan ook de landelijke regeling.