Belastingdienst controleert juiste toepassing afdrachtvermindering onderwijs

19 november 2013 – De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan komt de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs in de afgelopen jaren juist is toegepast. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs regelmatig toepassen zonder aan alle voorwaarden te voldoen. Opleidingen voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden, de werknemer heeft niet de gehele opleiding gevolgd, of bepaalde gegevens zijn niet goed in de administratie opgenomen.