Bekendmaking voorwaarden voor aftrek transitievergoeding

21 mei 2015 – Vanaf 1 juli 2015 ontvangt elke werknemer die na minimaal 2 jaar onvrijwillig vertrekt de transitievergoeding. Er zijn kosten die u als ondernemer in mindering mag brengen op de transitievergoeding. De onderneming moet wel aan elk van de volgende voorwaarden voldoen.

• Uw onderneming heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat de kosten gemaakt worden en om welke
kosten het precies gaat.
• De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding.
• De kosten die uw onderneming aftrekt van de transitievergoeding van een werknemer zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van die werknemer.
• Het loon van de werknemer mag niet tot de kosten gerekend worden.
• Er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het doel waarvoor deze gemaakt zijn.
• De kosten moeten worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
• De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald.
• De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

Wanneer in de cao of arbeidsovereenkomst van de medewerker staat welke kosten er in mindering gebracht mogen worden, is aparte toestemming niet nodig.