Bekendmaking UWV gemiddelde premies WGA en ZW 2015

4 september 2014 – Vanaf 1 januari 2014 is de Ziektewet-premie die werkgevers moeten betalen, afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die de Ziektewet instromen. Wanneer tijdelijke (ex-)werknemers daarna recht hebben op een WGA-uitkering, betaalt een werkgever mee in de vorm van een gedifferentieerde WGA-premie voor flexkrachten: de WGA-flex. Deze premie komt bovenop de gedifferentieerde WGA-premie voor vaste medewerkers die instromen in de WGA: de WGA-vast.
Onlangs heeft het UWV de premienota 2015 gepubliceerd met daarin de gemiddelde WGA- en ZW-premies voor 2015:

• gemiddelde WGA-premie voor vaste werknemers: 0,48%;
• gemiddelde ZW-premie voor flexkrachten: 0,35%;
• gemiddelde WGA-premie voor flexkrachten: 0,24%.

De premie die werkgever in 2015 moet betalen voor de WGA-vast blijft bijna hetzelfde, maar de premies voor de ZW-flex stijgt licht en de WGA-flex stijgt behoorlijk (was in 2014 0,17%). Volgens UWV is dit gebruikelijk bij een nieuwe verzekering en zal de stijging van de premie de komende jaren afvlakken. Daartegenover staat een daling van de premies voor de Sectorfondsen waaruit de uitkeringen worden betaald die ontstaan zijn vóór 2012.
Dat de premie WGA-vast slechts licht daalt en dus relatief stabiel blijft, komt niet door een daling van de lasten, deze stijgen namelijk alleen maar. De grote groep werkgevers die het eigenrisicodragerschap hebben verruild voor een publieke verzekering bij UWV, is er wel de oorzaak van. Deze werkgevers hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en betalen bij UWV in het begin dus slechts een lage premie. Is de werkgever al verzekerd bij UWV, dan stijgt het gemiddelde wel. In 2015 betalen deze werkgevers geen 0,49%, maar 0,51%.
Eind 2014 ontvangt elke werkgever van de Belastingdienst een beschikking waarin staat hoeveel in 2015 exact moet worden betaald.