Bedrijfsuitjes

Onlangs heeft staatssecretaris Eric Wiebes een toelichting gegeven op bedrijfsuitjes: wanneer het zakelijke karakter overheerst doordat er bijvoorbeeld een cursus gegeven wordt is er sprake van een gerichte vrijstelling voor zowel de reis- en verblijfskosten. Voor zover de de activiteiten een consumptief karakter dragen is er geen sprake van een gerichte vrijstelling.

Wanneer het bedrijfsuitje zowel een zakelijk als een consumptief karakter heeft zal er een splitsing gemaakt moeten worden welke kosten onder de gerichte vrijstelling vallen en het consumptieve deel.