Bedenktijd werknemer bij ontslag met wederzijdsgoedvinden

Wanneer een werknemer samen met u een vaststellingsovereenkomst tekent of wanneer er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden, dan krijgt de werknemer vanaf 1 juli 2015 een bedenktijd van twee weken in welke periode de werknemer zonder opgaaf van reden terug kan komen op de ontslaginstemming. Deze bedenktermijn kan oplopen naar drie weken wanneer u als werkgever de werknemer hier niet tijdig schriftelijk over informeert.

Binnen twee werkdagen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst of wanneer werknemer schriftelijk instemt met de opzegging, moet u de werknemer wijzen op de bedenktermijn. U kunt dit ondervangen door de bedenktermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst.

Besluit werknemer binnen de bedenktermijn om toch bij de onderneming te blijven werken, kan werknemer de nietigheid van het ontslag inroepen. De afspraken gemaakt in de vaststellingsovereenkomst zijn dan niet meer geldig.