Auto van de zaak en het gebruikelijk loon

13 november 2013 – Sinds de invoering van het uniform loonbegrip per 1 januari 2013 is de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak loon voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt dus ook voor directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Zijn ze dat niet, dan blijft alles bij het oude.

In de meeste situaties moeten dga’s rekening houden met de gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat ze zichzelf een minimumbedrag aan salaris moeten toekennen. In 2013 gaat het om € 43.000. Een eventuele bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak telt hierbij ook mee. Krijgen ze feitelijk minder salaris dan € 43.000, dan is het verschil fictief loon. Daarvoor geldt een genietingsmoment van 31 december.

In een actualiseringsbesluit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de regels onlangs toegelicht. Stel dat een dga geen loon krijgt, maar hij rijdt wel in een auto van de zaak waarvoor op jaarbasis een bijtelling van € 19.000 geldt. Om te voldoen aan de eis van de gebruikelijkloonregeling, zal hij daarnaast nog € 24.000 fictief loon moeten genieten om op € 43.000 te komen.