Alle werknemers een BSN

Tot en met 2013 kregen bepaalde buitenlandse werknemers nog een sofinummer maar met ingang van heden moeten alle werknemers binnen uw organisatie een burgerservicenummer (BSN) hebben die u in de loonadministratie moet opnemen. Tot en met 2013 kregen bepaalde buitenlandse werknemers nog een sofinummer. De nieuwe Wet basisregistratie personen regelt echter dat sinds 6 januari 2014 ook niet-ingezetenen geregistreerd worden.

Het verschil tussen een BSN en het sofinummer is de manier waarop en waarvoor het nummer gebruikt wordt. Het BSN is een algemeen persoonsnummer dat in de gehele publieke sector gebruikt wordt, dus ook in het onderwijs en de zorg. Het sofinummer werd door de Belastingdienst toegekend en ook alleen voor belastingen en sociale verzekeringen gebruikt. In de meeste gevallen zijn het BSN en het sofinummer gelijk. In sommige gevallen is echter een volledig nieuw nummer toegekend.